Liste des cours d'eau de la Slovaquie

Cet article présente la liste (non exhaustive) des cours d'eau de Slovaquie.

 1. Bebrava : 47,2 km
 2. Belá : 36,3 km
 3. Biela Orava : 37 km
 4. Blava : 47,5 km
 5. Blh : 52,5 km
 6. Bodrog : 123 km
 7. Bodva : 48,4 km
 8. Bystrica
 9. Čermeľský potok : 15 km
 10. Chlmec : 36,1 km
 11. Chvojnica : 31,5 km
 12. Cirocha : 50,6 km
 13. Čierna voda (Malý Dunaj) : 105,5 km
 14. Čierna voda (Uh) : 41 km
 15. Danube : 2 850 km
 16. Dudváh : 97 km
 17. Dunajec : 251 km
 18. Duša : 41,1 km
 19. Gidra : 40,5 km
 20. Gortva : 33 km
 21. Handlovka : 32 km
 22. Hnilec : 88,9 km
 23. Hornád : 193 km
 24. Hron : 298 km
 25. Ida : 56,6 km
 26. Ipeľ : 232,5 km
 27. Izra : 14,3 km
 28. Krivánsky potok : 35,4 km
 29. Krtíš : 36,5 km
 30. Krupá
 31. Krupinica : 65,4 km
 32. Kysuca : 66,3 km
 33. Laborec : 135 km
 34. Latorica : 188 km
 35. Malý Dunaj : 128 km
 36. Malina : 47,2 km
 37. Morava : 328,9 km
 38. Muráň : 48,8 km
 39. Myjava : 79 km
 40. Myslavský potok : 19,5 km
 41. Nitra : 197 km
 42. Nitrica : 51,4 km
 43. Okna : 37,3 km
 44. Olšava : 49,9 km
 45. Oľka : 39,2 km
 46. Ondava : 146,5 km
 47. Ondavka : 31 km
 48. Orava : 60,3 km
 49. Ouj : 127 km
 50. Paríž : 41,5 km
 51. Perec : 53,5 km
 52. Poprad : 169 km
 53. Radošinka : 31,9 km
 54. Rajčanka : 47,5 km
 55. Revúca : 33,1 km
 56. Rimava : 88 km
 57. Rimavica : 32,5 km
 58. Roňava : 51 km
 59. Rudava : 45 km
 60. Sekčov : 44,3 km
 61. Sikenica : 46,2 km
 62. Sajó : 229,4 km
 63. Slatina : 55,2 km
 64. Štiavnica : 55 km
 65. Štítnik : 32,8 km
 66. Stoličný potok : 38,9 km
 67. Suchá : 35,1 km
 68. Svinka : 50,8 km
 69. Tisza : 996 km
 70. Tisovník : 41 km
 71. Topľa : 129,8 km
 72. Torysa : 122,9 km
 73. Trnávka (Dudváh) : 43 km
 74. Trnávka (Ondava) : 37,1 km
 75. Tuhársky potok : 31,9 km
 76. Turiec (Váh) : 66,3 km
 77. Turiec (Sajó/Slaná) : 50,2 km
 78. Turňa : 32 km
 79. Udava : 38,3 km
 80. Váh : 403 km
 81. Žitava : 99,3 km

Notes et références