Liste des cours d'eau de la Slovénie

Liste des fleuves et rivières de Slovénie.

Fleuves

Fleuve Tributaire de Longueur totale (km) Longueur en Slovénie (km)
Isonzo Mer Adriatique 140 99

Rivières

Rivière Affluent de Longueur totale (km) Bassin versant (km2) Débit moyen (m3/s)
Save Danube 990 95 720 1 722
Drave Danube 749 11 828 620
Kupa Save 296 10 032 283
Savinja Save 96 - -
Mur Drave 465 - -
Krka Drave 111 2 284 -
Sotla Save 88 - -
Dravinja Drave 70 - -
Ledava Drave 68 - -
Pesnica - 65 - -
Idrijca Isonzo 60 598 -
Ščavnica Mur 56 - -
Reka - 51 - -
Sora - 51 - -
Vipava Isonzo 44 - -
Mirna Save 44 - -
Poljanska Sora - 43 - -
Meža Drave 43 - -
Ljubljanica Save 41 - -
Paka - 40 - -
Polskava - 40 - -
Mislinja Meža 36 - -
Voglajna - 35 - -
Lahinja - 34 - -
Gradaščica - 33 - -
Kamniška Bistrica Save 33 - -
Kokra Save 33 - -
Radulja - 33 - -
Sava Bohinjka Save 32 - -
Selška Sora - 32 - -
Sotla - 32 - -
Bolska - 32 - -
Hudinja - 32 - -
Iška - 31 - -
Dreta - 29 - -
Oplotniščica - 28 - -
Pšata - 28 - -
Pivka - 27 - -
Tržiška Bistrica - 27 - -
Framski potok - 26 - -
Ložnica Savinja 26 - -
Temenica - 26 - -
Ledava Drave 24 - -
Dragonja Mer Adriatique 22 - -

Notes et références