Tournoi de Wimbledon 1901

Tournoi de Wimbledon 1901

Résultats du Tournoi de Wimbledon 1901.

Simple messieurs

Finale : Arthur Gore Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni bat Reginald Frank Doherty Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 4-6, 7-5, 6-4, 6-4

Simple dames

Finale : Charlotte Cooper Sterry Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni bat Blanche Bingley Hillyard Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 6-2, 6-2